Forsiden

Vennskapsgruppa

Nyhetsarkiv

Styret

Lenker

Kontakt
Nyheter fra 2013

26. - 28. april:

Arrangementer for alle under idebyttedagene i Tromsø

Den siste helga i april arrangerer Vennskap Nord - Sør sitt årsmøte og sine IDEBYTTEDAGER i Tromsø. Disse arrangementene er åpne for alle:
Fredag 26. april 20.00 på Verdensteatret: «Ta utviklingspolitikken hjem». I dette møtet deltar Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, NRK-medarbeider Sidsel Wold og to filmskapere med film fra Gaza: Abdel-Salam Shahada og Rana Matter, sammen med flere andre gjester. Hvordan kan Tromsø som internasjonal by bidra til positiv utvikling på steder langt unna oss? Hvordan kan vi få øye på våre egne og våre venners muligheter? Hva kan vi gjøre?
Lørdag 27. april 15.00 - 17.30 på Radisson Blu: Temaseminar om mediearbeid og film. Meld deg på til Vennskap Tromsø - Gaza om du vil være med her.
Søndag 28. april 09.00 - 11.30 på Radisson Blu: Mads Gilbert: Solidaritet i egoismens tid. Dette er et halvtimes foredrag som etterfølges av temaseminar om Palestina / Midt-Østen med tittelen «Cooperation in occupation?». Åpent for alle.

Internasjonalt seminar 4. april 20.00:

«Spillet om Gaza»

Journalisten Åshild Eidem tar oss med på innsiden av Gaza og lar oss møte mennesker i palestinernes skjulte og innflytelsesrike miljøer. Hvem er de militante i Gaza, og hvordan begrunner de sine kontroversielle valg? Hvordan påvirker den israelsk-egyptiske blokaden interne maktstrukturer i Gaza? Hvordan er det å være ung feminist og opposisjonell i Gaza?

Åshild Eidem bor i Oslo, men jobber mye utenriks, og har særlig fokus på Midtøsten. Hun har nettopp gitt ut boka «Spillet om Gaza». Det er Israeli Commitee Against House Demolitions (ICAHD Norge) som arrangerer Internasjonalt seminar denne torsdagen. Som vanlig skjer det i Tromsø bibliotek og byarkiv, er gratis og åpent for alle og inneholder en times innledning, og en etterfølgende debatt.

Merk av 26. - 28. april i kalenderen:

Vennskapsgrupper fra hele landet kommer til idebyttedager i Tromsø

Den siste helga i april arrangerer Vennskap Nord - Sør sitt årsmøte og sine IDEBYTTEDAGER i Tromsø. Vennskap Tromsø - Gaza er med i planleggingen, og regner med å kunne sørge for at det kommer gjester fra Gaza til Tromsø enda en gang. Det blir flere åpne arrangementer, så det er ikke bare folk fra innsiden av organsiasjonen som får glede av dagene i Tromsø.

Årsmøtet i Vennskap Tromsø - Gaza:

Styret ble gjenvalgt og skal arbeide med en Gazareise

Hele styret ble gjenvalgt da Vennskap Tromsø - Gaza hadde årsmøte 18. februar. Årsmøtet besluttet å satse spesielt på fire saker i 2013: - Å planlegge en reise til Gaza en gang i første halvdel av 2014, - å arrangere et felles møte for alle som er engasjert i samarbeid med Gaza, - å knytte videre kontakt mellom Tamer Institue i Gaza og litteraturmiljøet i Tromsø, og - å styrke forholdet til Tromsø kommune.
[Årsmelding 2012] [Årsmøtereferat]

Bilder fra besøk fra Gaza januar 2013 [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Bli med på møtestedene:

Ordførerbesøk fra Gaza - palestinske unge kvinnelige filmskapere på TIFF - Internasjonalt seminar

Det er helt spesielle dager når det nå blir besøk fra ordføreren i Gaza, samtidig som det er unge kvinner fra Gaza og Vestbredden som deltar på TIFF. Dessuten er det et ekstra TIFF-spesial internasjonalt seminar med tittelen «Hvor går Israel». Aller viktist for Vennskap Tromsø - Gaza er vårt eget arrangement sammen med Palestinakomiteen i Bibliotektet mandag 21. januar kl. 19.00, der alle får mulighet til å høre Gazas ordfører i et åpent møte.

15. januar 17.50: Gi Gazas ordfører en hjertelig velkomst på flyplassen

16. januar 15.00: TIFFs Gaza-film program

19. januar 13.00: Internasjonalt seminar: «Hvor går Israel»

19. januar 20.00: Visning av NUFF@TIFF seminarfilm med palestinske filmskapere

21. januar 19.00: Møte med Gazas ordfører og lederen for proteseverkstedet

22. januar 15.00: TIFFs Gaza-film program på fredssenteret UiT

15. januar kl. 17.50 kan alle som vil ønske Gazas ordfører velkommen til Tromsø! Bli med på flyplassen og ta i mot ham og følget hans. Vis at vi er mange som ser med glede på besøket fra vennskapsbyen i Palestina.

16. januar kl. 15.00 vises TIFFs Gaza-film program på TVIBIT. De besøkende filmskaperne fra Palestina introduserer selv sine filmer på denne visningen. [Les mer]

19. januar kl. 13.00 på Tromsø bibliotek holdes TIFF spesial Internasjonalt seminar med tittelen «Alenegang og aggresjon eller ny selvransakelse - hvor går Israel?» Innledere er Oron Adar, klipper av dokumentaren The Gatekeepers (TIFF 2013 film), Jeff Halper, leder Israeli Committee Against House Demolitions og Hanne Eggen Røislien, førsteamanuensis, Forsvarets ingeniørhøgskole [Les mer]

Hele TIFF uka arrangeres en internasjonal filmworkshop i regi av Nordisk ungdoms filmfestival. 4 palestinske og 4 norske jenter lager film på én uke under ledelse av filmskaper Anniken Hoel. Tema for workshopen er "Ytringsfrihet og virkeligheten". Filmen som lages under workshopen har premiere på TIFFs avslutningsarrangement på Fokus Kino 1 kl 20:00 lørdag.

21. januar arrangerer Vennsap Tromsø - Gaza og Palestinakomiteen åpent møte med Gazas ordfører Rafiq Mekky og direktør for protesesenteret Hazem Shawa. Se nærmere omtale ett avsnitt lenger ned på siden.

22. janaur kl. 15.00 arrangerer FN-studentene sammen med Shashat og vennskapsbyprosjektet en ny visning av kortfilmprogrammet fra Gaza i Nedre lysthus på Universitetet. Også her deltar våre gjester fra Gaza og Vestbredden og forteller om sine filmer.


Møt Gaza-ordføreren når han besøker Tromsø, i biblioteket mandag 21. januar 19.00:

Bli kjent med Gaza nå

Helt siden vennskapsavtalen med Gaza ble undertegnet i 2001 har ordføreren i Gaza hatt en stående invitasjon til å komme til Tromsø. Invitasjonen er gjentatt mange ganger, seinest sist sommer. Endelig ser det ut til at Tromsø kan få et offisielt møte med lederen for Gaza kommune, når det er planlagt besøk i Tromsø 15. - 22. januar. På besøkets nest siste dag, (og forhåpentligvis etter mange spennende Tromsø-inntrykk), blir det mulighet for alle til å møtes i regi av Vennskap Tromsø - Gaza og Palestinakomiteen, i biblioteket 21. januar kl. 19.00.

Ordfører Rafiq Mekky har med seg Hazem Shawa i sitt følge. Shawa er direktør for protese- og poliosenteret i Gaza, og har hatt gleden av å motta mange gaver og dyptfølte hilsener fra folk i Tromsø og andre steder i Norge som har støttet arbeidet gjennom Krafttak for Gaza. De to vil orientere om forholdene i Gaza nå, og etterpå vil det bli en mulighet for å få besvart spørsmål og utveksle synspunkter med gjestene fra Gaza.

Vi i Vennskap Tromsø - Gaza og Palestinakomiteen håper mange benytter denne muligheten til å bli bedre kjent med Gaza, og vil bli med å knytte sterkere bånd mellom våre to vennskapsbyer.
Nyheter fra Gaza: se i lenkesamlingen vår.

Nyheter fra tidligere år: se i nyhetsarkivet vårt.
Bli medlem i Vennskap Tromsø - Gaza.
Hjelp oss å styrke vennskapsarbeidet, bli medlem.
Send 100 kroner til bankkontonummer 4750 19 15048
Vennskap Tromsø - Gaza
Postboks 20, Sorgenfri
9013 TROMSØ
Gi oss gjerne e-post adressen din også, så sender vi deg meldinger etterhvert som vi har noe å fortelle. Bedrifter, skoler, organisasjoner etc. kan også bli medlem, og betaler en årskontingent på 200 kr.

Vennskapsbyavtale

Gaza kom­mune (Pale­stina) og Tromsø kom­mune (Norge), i be­trakt­ning av den gjen­sidige inte­res­sen av å strekke seg etter ide­alene fred, soli­daritet og venn­skap mel­lom folkene, og be­slut­tet, i vid for­stand, til å bidra til å styrke venn­skaps­bånd­ene mel­lom det pale­stinske og det norske folket, har be­slut­tet å sig­nere denne venn­skaps­by­avtalen, ved å ta imot an­svaret for å sam­arbeide i hvert tiltak, som når de er gjennom­ført gir borg­erne en styr­ket vel­ferd, og hjel­per til å ut­vikle deres fel­les­skap.

Gaza, 25. juli 2001

For Ord­føreren i Gaza - Aown Shawa, Nasri Khayal       Ord­føreren i Tromsø, Herman Kristoffersen