Forsiden

Vennskapsgruppa

Nyhetsarkiv

Styret

Lenker

Kontakt
Lenker

Et lite utvalg lenker om Gaza, noen med utgangspunkt i vennskapsarbeidet, andre generelle.

Gaza kommune

Gaza kommunes intoduksjonsvideo

Gaza Community Mental Health Programme

Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina

Palestinian Centre for Human Rights – Menneskerettsorgainisasjon i Gaza.

Electronic Intifada – Uavhengig nyhetsnettsted med fokus på Palestina.

Ma'an News - Lokale nyheter fra Gaza. Ma'an News Agency (MNA) vil være en viktig kilde til uavhengige nyheter fra Palestina.

International Middle East Media Centers lokale nyheter fra Gazastripen – IMEMC er et mediasenter med Palestinske og Inter­nasjonale journalister som arbeider for å gi uavhengig dekning av Israel-Palestina.

UNRWA – FNs orgnaisasjon for Palestinske flyktninger

OCHA – FNs kontor for koordinering av humanitære saker i de okkuperte Palestinske territoriene – mange og jevnlig oppdaterte rapporter om situasjonen i de Palestinske områdene.

UNICEF i de okkuperte Palestinske territoriene

NEWWEAPONS COMMITTEE understanding effects of new war technologies

Wikipedia-artikkel: Gaza-krigene

Ship to Gaza Norway

Film: "Goodbye Ahmed" av Nehal Afana. Til minne om Ahmed Al Mashharawi som deltok på NUFF i 2006 og 2007 og døde etter å ha fått opphold i Norge, i juni 2008. (YouTube)

Krafttak for Gaza

Palestinakomiten i Tromsø

Palestinakomiteen i Norge

Fellesutvalget for Palestina

Tromsø kommune om internasjonalt arbeid og vennskapsbyer