Forsiden

Vennskapsgruppa

Nyhetsarkiv

Styret

Lenker

Kontakt


Nyhetsarkiv 2006

- Nyhetsarkiv for nettsiden tromso-gaza.no


Arbeid med skolesamarbeid underveis mot realisering.

25. oktober møttes styret og fem interesserte skolefolk med kontaker i barneskolen, ungdomsskolen, videregående og voksenopplæring. Det er flere som ønsker å etablere kontakt mellom Tromsø og Gaza på utdanningssektoren. Vi tar sikte på at klasser og skoler skal få vennskapskontakter i Gaza, og at det etterhvert skal bli mulig å reise på besøk, og ta imot besøk fra Gaza. I denne første fasen vil vi sørge for å komme i kontakt med flere skoler i Gaza, og knytte kontakter. Det er mulig å holde kontakt med skolene gjennom e-post og chatting. Det er også noen som vil bruke skolekontakten i ulike mediefag, og utveksle bilder og film.

Når vi kjenner at vi har gjort unna noe av nybrottsarbeidet vil vi gå bredere ut og tilby skoler, lærere og klasser et enklere opplegg for å knytte kontakter i Gaza.

Skolesamarbeidsgruppa vil møtes igjen over jul. Denne gruppa er åpen for alle interesserte, uansett tilknytning til skolesektoren.

Alle interesserte er velkommen til å ta kontakt, med sikte på å få til nye vennskapsbånd mellom barnehager og skoler på ulike nivåer i Tromsø og Gaza.

Troms fylkesting ønsker Gaza som samarbeidsregion.

Tidlig i oktober vedtok fylkestinget å arbeide for å få til en vennskapsavtale mellom Troms fylke og Gazaregionen. Vedtaket lyder:

"Sommerens hendelser i midt-østen har fått hele den vestlige verden til å holde pusten. Det har nå kommet på plass en skjør våpenhvile, men det er på ingen måte fred i området. Fremdeles okkuperes palestinsk jord og Sør-Libanon er sterkt preget av krigshandlingene som har rasert landet. På Gazastripen har folk fremdeles bare strøm to ganger i døgnet. Dette fører naturlig nok til at det er store problemer med all infrastruktur.

Troms fylkesting tar avstand fra handlinger som rammer sivilbefolkningen både i Palestina og i Israel. Krig fører ikke til varig fred, det er kun fredelige politiske løsninger som vil kunne gi ro og stabilitet i regionen. Tromsø kommune har et vennskapsbysamarbeid med Gaza by, og sensommerens innsamling av midler til et proteseverksted i Gaza viser at slike folk-til-folksamarbeid har en funksjon.

Over en halv million kroner ble samlet inn fra privatpersoner og bedrifter fra hele fylket, og lokalmedias søkelys på situasjonen gjorde at innbyggerne i Tromsø fikk et nærmere forhold til sivilbefolkningen i Gaza by enn de ville hatt uten denne avtalen. For innbyggerne i Gaza er det en stor lettelse å få vite at det helt konkret er folk andre steder i verden som bryr seg om dem og følger med på deres vanskelige hverdag.

På bakgrunn av dette foreslår fylkestinget at Troms fylkeskommune skal forsøke å tegne en egen vennskapsavtale med Gazaregionen. Denne avtalen bør være med et klart fokus på folk-til-folksamarbeid, og brukes til å ytterligere øke Troms befolknings kjennskap til situasjonen for folk flest i Gaza."

TIME Magazine 8. oktober 2006: Turning Hunger Into Hatred. - "Gaza is a prison, and Israel seems to have thrown away the key."