Forsiden

Vennskapsgruppa

Nyhetsarkiv

Styret

Lenker

Kontakt
Palestina-markering 15. mai:

Nakba og protest mot Eurovision

15. mai kl. 16.30 marker Palestinakomiteen, Vennskap Tromsø-Gaza og Fagforbundet Troms Nakba-dagen med ei enkel, men viktig flaggmarkering, på Erling Bangsunds plass (ved innngangen til Kulturhuset).
Det er 71 år siden katastrofen Nakba – da 750 000 palestinerne ble fordrevet fra sitt hjemland. Deres etterkommere har aldri fått innfridd sin rett til retur. 2/3 av palestinerne på Gaza-stripa har flyktningstatus. Vi støtter palestinernes frihetskamp! Vi vil vise solidaritet!
Markeringea er også en protest mot årets Eurovision. Vi oppfordrer til boikott av Eurovision i Tel Aviv – der Israel utnytter arrangementet skamløst i sin propaganda. Det skal vise Israels «vakre ansikt», og ta oppmerksomheten bort fra forbrytelsene mot palestinerne. Artister verden over – inkludert 137 framtredende norske artister– støtter palestinernes oppfordring. Deltar man i konkurransen i Israel i år havner man dessverre på parti med okkupanten. Det er ikke lenger mulig å være nøytral. Vi oppfordrer alle til å boikotte TV-sendingen av Eurovison fra Tel Aviv!
Det vil bli tatt bilder fra flaggmarkeringa og sendt ut i verden – slik at det kan nå våre palestinske søstre og brødre i Palestina - i Gaza, i Jerusalem, på Vestbredden og i Libanon – eller hvor enn i verden palestinere bor, vil se at Tromsø viser solidaritet!
Kultur: Ragnar Olsen og Opphav.
Appell: leder i Palestinakomiteen i Tromsø, Britt Ås.
Arrangementet på Facebook

Ledig prosjektlederstilling i Tromsø kommune:

Vennskapsbysamarbeidet Tromsø-Gaza

Tvibit søker prosjektleder i 40% stilling til å jobbe med vennskapsbysamarbeidet med Gaza. Arbeidet bygger på Vennskapsbyavtalen mellom Tromsø og Gaza, og aktiviteten drives av Tvibit i Tromsø i samarbeid med Tamer Institute i Gaza. Målsettingen med arbeidet er å styrke ungdom i Gaza og Tromsø gjennom mobilisering av egenkraft eller empowerment. Gjennom ulike samarbeid innen kultur, eksempelvis tekst, musikk, film og teater, legger man til rette for at ungdom i Gaza og Tromsø skal bli kjent og jobbe sammen. I vennskapsbysamarbeidet er visjonen å arbeide by til by, folk til folk, og skape varig vennskap mellom Tromsø og Gaza. Se stillingsannonsen

Leserinnlegg fra Inger Hilde Trandem, leder Vennskap Tromsø - Gaza og Britt Ås, leder Palestinakomiteen i Tromsø

Et år siden protestmarsjene på Gazastripen startet

Gaza er Tromsø vennskapsby! Folk i Gaza har levd under blokade siden 2007. På Gaza stripen bor det 2 millioner mennesker. Nesten halvparten av disse er barn under 15 år... Les hele innlegget i Nordlys

Internasjonalt seminar 4. april:

Ship to Gaza: Arbeiderbevegelsens solidaritet endrer verden

Gaza har vært under blokade siden 2007.

Ship to Gaza er en internasjonal bevegelse som siden 2008 har sendt båter til Gaza for å bryte blokaden og vise solidaritet med sivilbefolkningen. De første båtene fikk komme inn i Gaza, men etter hvert ble båtene stoppet av den Israelske marinen. I 2010 ble 9 personer drept i forbindelse med en kapring av en av båtene. I 2018 deltok en norsk fiskebåt i aksjonen: MS Kårstein. 29. juli gikk maskerte israelske soldater om bord i denne båten i internasjonalt farvann utenfor Egypt. Båten ble kapret og mannskapet arrestert.

På Gaza bor det 2 millioner mennesker. Nesten halvparten av disse er barn under 15 år. 7 av 10 er registrert som flyktninger. Blokaden gjør at situasjonen for sivilbefolkningen stadig forverres av mangel på elektrisitet, rent vann og ressurser til å håndtere avfall og kloakk. Helsevesenet mangler utstyr og medisiner. Befolkningen har vært utsatt for tre kriger og stadige flyangrep. Fra mars 2018 har det foregått en protestaksjon i Gaza - langs grensen til Israel - "The Great March of Return". Mange er blitt drept og skadet i disse protestaksjonene. Mye av dette hører vi lite om i mediebildet.

Hva var de viktigste grunnene til å sende en norsk båt til Gaza?
Hvordan har reaksjonene på aksjonen vært fra folk i Gaza, fra norske myndigheter, medier og opinionen?
Hvordan kan en slik aksjon være med på å sette dagsorden, endre den politiske situasjonen og endre verden?

Internasjonalt seminar i Tromsø bibliotek og byarkiv torsdag 4. april kl. 20-22 er ved Mikkel Grüner - mannskap på MS Kårstein, nestleder i bystyregruppen i Bergen SV og Sara Bell - fagforeningsleder, Palestinaambassadør og aktivist.
Seminarets Facebookarrangement


Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 ble avholdt 19. februar.

Les den grundige årsrapporten, regnskapet og referatet: [Årsmøtereferatet] [Årsmeldingen] [Regnskapet]


Støtt våre aktiviteter:

Betal kontingent i Vennskap Tromsø - Gaza for 2019

En påminnelse til gamle og oppfordring til nye medlemmer: betal kontingenten til Vennskap Tromsø - Gaza. Kontingenten er en viktig del av vår inntekt. Hvis noen vil bidra ytterligere kan dere innbetale et større beløp til samme konto. Send 100 kroner til bankkontonummer 4750 19 15048 eller VIPPS 509347.
Lenker til aktuelle sider om Gaza og Palestina

Nyheter fra tidligere år: vårt nyhetsarkiv og årsmeldinger.
Bli medlem i Vennskap Tromsø - Gaza.
Hjelp oss å styrke vennskapsarbeidet, bli medlem.
Send 100 kroner til bankkontonummer 4750 19 15048 eller VIPPS 509347.
Gi oss gjerne e-post adressen din også, så sender vi deg meldinger etterhvert som vi har noe å fortelle. Send til: post@tromso-gaza.no
Bedrifter, skoler, organisasjoner etc. kan også bli medlem, og betaler en årskontingent på 200 kr.

Vennskapsbyavtale

Gaza kom­mune (Pale­stina) og Tromsø kom­mune (Norge), i be­trakt­ning av den gjen­sidige inte­res­sen av å strekke seg etter ide­alene fred, soli­daritet og venn­skap mel­lom folkene, og be­slut­tet, i vid for­stand, til å bidra til å styrke venn­skaps­bånd­ene mel­lom det pale­stinske og det norske folket, har be­slut­tet å sig­nere denne venn­skaps­by­avtalen, ved å ta imot an­svaret for å sam­arbeide i hvert tiltak, som når de er gjennom­ført gir borg­erne en styr­ket vel­ferd, og hjel­per til å ut­vikle deres fel­les­skap.

Gaza, 25. juli 2001

For Ord­føreren i Gaza - Aown Shawa, Nasri Khayal       Ord­føreren i Tromsø, Herman Kristoffersen