Forsiden

Vennskapsgruppa

Nyhetsarkiv

Styret

Lenker

Kontakt

Styret 2013

    Navn Verv Telefon
    Inger Hilde Trandem Leder 480 99 518
    Knut Borud Sekretær 415 66 418
    Gunhild Johansen Styremedlem
    Nehal Afana Styremedlem
    Jens Ingvald Olsen Styremedlem
    Gro Davidsen Styremedlem
    Helge Hole Styremedlem


Neste styremøte er ikke bestemt. Leder kaller inn til nytt møte.

Referat fra styremøte 21. mars 2012
Referat fra styremøte 7. mai 2012
Referat fra styremøte 3. september 2012
Referat fra styremøte 20. september 2012
Referat fra styremøte 16. oktober 2012
Referat fra styremøte 12. november 2012
Referat fra styremøte 8. januar 2013

Årsmelding 2011
Regnskap 2011
Årsmøtereferat 2012

Styrets arkiv
Bilder fra besøk fra Gaza januar 2013 [1] [2] [3] [4] [5] [6]