Forsiden

Vennskapsgruppa

Nyheter

Bilder

Arrangementer

Prosjekter

Styret

Lenker

Kontakt

Rettigheter


Prosjekter


Aktuelle prosjekter

Skolesamarbeid.

Høsten 2006 startet vi opp arbeidet for å etablere skolesamarbeid mellom skoler i Gaza og Tromsø. Styret og fem interesserte skolefolk med kontaker i barneskolen, ungdomsskolen, videregående og voksenopplæring arbeider med dette. Det er flere som ønsker å etablere kontakt mellom Tromsø og Gaza på utdanningssektoren. Vi tar sikte på at klasser og skoler skal få vennskapskontakter i Gaza, og at det etterhvert skal bli mulig å reise på besøk, og ta imot besøk fra Gaza. I denne første fasen vil vi sørge for å komme i kontakt med flere skoler i Gaza, og knytte kontakter. Det er mulig å holde kontakt med skolene gjennom e-post og chatting. Det er også noen som vil bruke skolekontakten i ulike mediefag, og utveksle bilder og film.

Når vi kjenner at vi har gjort unna noe av nybrottsarbeidet vil vi gå bredere ut og tilby skoler, lærere og klasser et enklere opplegg for å knytte kontakter i Gaza.

Gjennom kontakter i Gaza kommune har vi fått en første kontakt med en av skolene i Gaza, men bl.a. på grunn av urolige forhold i Gaza har det dessverre ikke vært mulig for skolen å følge opp kontakten. Vi håper at bedrede forhold i Gaza kan føre til at vi relativt snart er i gang med å utvikle et skolesamarbeid.

Skolesamarbeidsgruppa er åpen for alle interesserte, uansett tilknytning til skolesektoren.

Alle interesserte er velkommen til å ta kontakt, med sikte på å få til nye vennskapsbånd mellom barnehager og skoler på ulike nivåer i Tromsø og Gaza.


Tidligere prosjekter

Nordisk Ungdomsfilmfestival 2007.

Vi har nå i flere år hatt filmsamarbeid med Gaza og de siste to årene har vi hatt besøk fra Gaza til NUFF. NUFF er både filmkonkurranser og Workshop der en lager film i løpet av ei intens uke. Mer info om NUFF kan finnes på nettsiden www.NUFF.no Under har vi "sakset" fra NUFF sin egen rapport fra 2007:

NUFF workshoper

Deltakere

I 5 grupper laget 38 deltaker fra 15 land fra alle verdensdeler film fra 2. - 8. juni 2007. Dette var en særlig blanding av kulturforskjeller og språk som det aldri har vært før på NUFF. Dette førte til en utrolig spennende og kreativ atmosfære. 22 gutter (57,9 %) og 16 jenter (42,1 %) mellom 15 og 25 gammel med samme interesse hadde et felles mål: Å lage en film!

Workshopledere

For fem grupper hadde vi 6 workshopledere. Paolo Danvanzo og Lisa Marr fra Los Angeles kom sammen og delte en gruppe. Ellers var det Linda Hattendorf dokumentarfilmskaper og klipper fra New York, Susanne Strandorf, produsent fra København, Svein Andersen, filmskaper fra Målselv og Matthias Glasner, filmregissør fra Berlin.

Gjennomføring

Workshopene gikk ut på at deltakerne ble delt opp i fem grupper. Det skulle være en jevn blanding av alder, kjønn, erfaring og nasjonalitet. Fra mars og utover var prosjektlederen i kontakt med workshopledere, og sammen med Joachim Lyng fra filmhuset TVIBIT ble organisatoriske og tekniske spørsmål klargjort. TVIBIT-medarbeiderne forberedte den praktiske gjennomføringen av workshopene - planlegging av utstyr, rom, rekvisitter og materiell og oppdeling av deltakergruppene. Ved hjelp av informasjonen deltakerne måtte sende inn per påmeldingsskjemaet delte Joachim Lyng inn gruppene etter kjønn, alder, nasjonalitet og forkunnskaper. Gruppene ble blandet så mye som mulig.

Oppgaven var å lage en kort film fra idé til ferdig resultat. Gruppene fikk hver sitt filmutstyr og et rom med redigeringsutstyr. Filmhuset TVIBIT stilte med to filmkonsulenter (Viktor Enoksen og Andrea Friestad Nyland) på teknikk og knowhow. Alle workshopdeltakere og alle workshopledere bodde på Thon Hotels, 2 minutt gangavstand fra TVIBIT.

De fleste av workshopdeltakere og lederne ankom 1. og 2. juni til Tromsø. Mandag 2. juni møttes alle workshopledere på et forberedelsesmøte på TVIBIT

Gruppe 1 på filminnspilling   Foto: Kristian O. Gundersen

Der ble de siste detaljene diskutert og workshopledere fortalte om sine egne mål og arbeidsmetoder. Praktiske ting ble avgjort med prosjektledelse og festivalstaben. Etterpå var det oppmøte med alle deltakere og de frivillige som meldte seg på som skuespillere. NUFF-styret presenterte festivalen og workshopdelen. Deltakerne ble kjent med hverandre og fikk høre hvordan oppdelingen ble. Gjennom en tilfeldig trekning ble workshoplederne tildelt de forskjellige gruppene. Etterpå var det fellesmiddag på TVIBIT. Neste dag startet gruppene og arbeidet. De to første dagene stilte Ungdomshuset TVIBIT med rom for idé- og manusutvikling. Selve produksjonen fant sted på ulike steder i byen Tromsø. De siste to dagene var fem rom med redigeringsutstyr klargjort på Ungdomshuset TVIBIT. I samarbeidet med Hålogaland Teater i Tromsø hadde NUFF for første gang mulighet til medvirkning av profesjonelle skuespillere på workshopene. Dette hadde en veldig positiv innvirkning både på arbeidet med filmene og på resultatene. Arbeidet med de seks workshoplederne var veldig spennendes og veldig forskjellige. Deltakerne tok workshoplerne svært positiv imot. Bare i et tilfelle ble det noen kommunikasjonsutfordringer slik at deltakere klagde til prosjektledelsen. Dessverre var det ikke mulig å avklare problemstillingen før workshopen var over. De fem workshopresultatene ble vist på avslutningsseremonien på kinoen Verdensteatret lørdag kveld. Publikummets tilbakemelding var veldig positiv, spesiell er det å trekke frem et utsagn fra Dagmar Forelle fra Berlin Internasjonal Filmfestival som gjester NUFF, at workshopresultatene var bedre en årets workshopresultatene på Talent Filmcamp på Berlinale. Dette sette vi stor pris på! Alle deltakerne og workshoplederne fikk tilsendt en DVD, som ble produsert på TVIBIT, med workshopfilmene.

Presentasjon av gruppe 3 på åpningen   Foto: Kristian O. Gundersen

Samarbeid

Det kom 2 deltakere fra Gaza i samarbeid med Vennskap Tromsø-Gaza, 2 ungdommer fra Shootback videogrupen i Nairobi i samarbeid med FN-sambandet Nord, en ungdom fra Capetown, Sør-Afrika i samarbeid med Youth Commission i Sør-Afrika og en ung filmskaper fra Sverige gjennom ungdomsfilmkonkurransen på den nordiske nettportalen

Vennskap Tromsø-Gaza

Også i år hadde vi et samarbeid med Vennskap Tromsø-Gaza. Så finansierte vennskapsbyforeningen reise og opphold av 2 ungdommer, Najlaa Attalla og Mohanad Al- Nakhala fra Gaza, Palestina. Samarbeidet har fått en svært positiv utvikling og skal fortsette framover. Her er det spesielle utfordringer å ta vare på som ligger i de spesielle politiske forhold med Gazastripen. Så fants det store vanskeligheter både på utreise og tilbakereise av ungdommene. Grenseovergangen til Egypt er ikke alltid åpen og så måte de reise fra Gaza noen dager tidligere for å nå flyet i Kairo garantert. Dette førte til at gutten Mohanad ble internert av de egyptiske myndighetene på flyplassen i Kairo under forferdelige betingelser. Det finnes en regel at egyptiske myndigheter ikke tillater unge menn under 40 år å oppholde seg i Egypt. Gjennom mobiltelefon fikk vi vite om dette og prøvde å hjelpe så godt vi kunne. Så fikk vi med hjelp fra den norske ambassaden i Kairo og gutten kunne forlate sitt "fengsel" etter tre dager og fikk lov til å vente to dager på et hotell i Kairo. Det samme skjedde på hjemreisen, men forsterket gjennom den ekstreme situasjonen ved grensen. De ungdommer var tvunget å vente i Kairo i hele seks uker pga den politiske situasjonen før de kunne komme seg hjem. Også her kunne den norske ambassaden hjelpe med litt penger. Etter hvert fikk vi mulighet til å rapportere denne hendelsen til utviklingsministeren Erik Solheim og takket gjennom han for hjelpen vi fikk fra ambassaden i Kairo. Med hensyn til slike hendelser og at man trenger et godt forhold til norske ambassader rundt omkring i verden for slike arrangementer er det å anbefale å komme i en saklig dialog med utenriksdepartementet for å forenkle håndteringen av visum og samarbeidet med ambassadene.

Najlaa Attalla, Mohanad Al- Nakhla og Ahmed Masharawi fra Gaza

Som beskrevet i rapporten fra NUFF samarbeidet vennskapsgruppa med NUFF om å få to deltakere fra Gaza. Deltakerne ble plukket ut i samarbeid med Gaza kommune. I tillegg kom Ahmed Khalid Masharawi som var deltaker på NUFF i 2006. Han ble plukket ut som en av dem som fikk lage en film til NUFF global programmet og laget en film om konsekvenser av klimaendringer i Gaza. ( se www.nuffglobal.net ) Han presenterte denne filmen på NUFF global.

Som beskrevet over var det store utfordringer i forhold til reisen for disse deltakerne. Spesielt tilbakereisen ble vanskelig med et svært langt opphold i Kairo og frustrasjoner omkring dette, blant annet i forhold til økonomi. Vi hjalp til ved overføre noe penger og fikk dem også i kontakt med den norske ambassaden via hjelp fra Tromsø kommune og UD og etter lang tids venting kom de tilbake til Gaza igjen. Vi hadde også kontakt med Gaza kommune i denne prosessen. Det er utfordrene med utvekslingsreiser når situasjonen er slik den er. Dette var diskutert på forhånd med de som kom, men situasjonen ble nok verre enn de og vi hadde forventet da de måtte vente så lenge i Kairo. For framtiden må dette være et enda større tema når en velger ut hvem som skal reise og vi også jobbe tidligere med kontakt til den norske ambassaden i Kairo. Vi ser allikevel at samarbeidet omkring film bærer frukter både i Tromsø og Gaza. Ahmed Mashrawi som var på NUFF i fjor har som nevnt jobbet videre med film og produserte i år en spennende film til NUFF global. Det har også vært kontakt med Nehal Afana som var på NUFF i 2006. Hun har produsert reportasjer til counteract TV på TVIBIT og hun kommer nå til Tromsø på utvekslingsopphold. Hun vil etter dette reise tilbake til Gaza og planen er at hun da vil være en viktig kontakt for det videre arbeidet i Gaza. Den siste delen av kulturstøtten har vi derfor brukt til å betale hennes reise hit. Planen var at hun skulle komme før jul, men diverse forhold gjorde dette vanskelig så nå kommer hun helt i starten av januar. Noe av midlene som var planlagt brukt til hennes opphold er derfor ikke brukt opp. Som nevnt tidligere er vi avhengig av å se på andre måter å ha kontakt med Gaza på når situasjonen er vanskelig og hun vil da bli en viktig samarbeidspartner i Gaza.

Vi føler en stek forpliktelse til å fortsette kontakten med Gaza spesielt når situasjonen er vanskelig, og vi mener det er viktig å prøve å planlegge framover selv om vi ikke alltid klarer å gjennomføre prosjektene slik de er planlagt.

NUFF - Nordisk ungdomsfilmfestival 2006 - med Palestinafokus og deltakere fra Gaza.

I juni 2006 ble Nordisk Ungdoms Filmfestival avviklet, med et eget sideprogram med fokus på Palestina. NUFF hadde besøk av tre unge filmskapere fra Gaza; Nehal Afana, Badreia Sukkar og Ahmed Masharawi. I tillegg satt Rashid Masharawi, som er en anerkjent filmskaper fra Gaza, i juryen på NUFF. NUFF hadde en rekke filmer fra Palestina på programmet, og de nordiske ungdommene som deltok på festivalen ble sterkt preget av møtet med ungdommene fra Gaza og av filmene de fikk se. Prosjektet var et samarbeid mellom Vennskap Tromsø - Gaza, NUFF, Palestinakomiteen i Tromsø og Tromsø kommune.

"Ounadikom - Fritt Palestina" - Nordaførrs konsert med musikere fra Gaza.

Foto: Kjersti Mjelva

I 2005 og 2006 var Vennskap Tromsø - Gaza med på å finansiere Blandakoret Nordaførrs kulturprosjket "Ounadikom - Fritt Palestina". Koret opprettet kontakt med musikere i Gaza og fikk oversatt og arrangert palestinsk musikk for kor. Høsten 2005 hadde koret besøk av leder for musikkskolen i Gaza, Ibrahim Al Najjar, og Rola Bkheet som er musiker og sangsolist. Ibrahim og Rola hadde mange og lange øvelser med koret, men også møter med bl.a. musikkskolen og konservatoriet i Tromsø. Våren 2006 arrangerte Nordaførr to konserter med palestinsk musikk, og de samarbeidet med Anniken Hoel om bruk av film fra Gaza. Med under hovedkonserten var de palestinske musikerne og solistene på bildet til høyre, Ayman Abdo, Mando Al Soweisky og Rola Bkheet. (Foto: Kjersti Mjelva).

Les mer om prosjektet på Nordaførr sine nettsider.

Filmverksted for jenter i Gaza - med Anniken Hoel fra Tromsø.

Foto: Anniken Hoel

I regi av Vennskap Tromsø Gaza har Anniken Hoel i 2004 og 2005 holdt filmworkshops for kvinner i Gaza. Under workshopene ble det laget 1 minutts kortfilmer, fra ide til ferdig produkt. I Gaza er det ikke vanlig å arbeide med fiksjonsfilmer, derfor var workshopene veldig spennende for deltagerne. To av de som deltok på workshopene fikk mulighet til å øve seg ytterligere i filmskaping da de sommeren 2006 kom til Tromsø for å delta på NUFF.